ข่าวกิจกรรม


คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

31/07/2015

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 33 คน และ น.ส. ชนัญญา กมลยะบุตร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และ นาย ยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในด้านเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจของสินค้าไทยในประเทศญี่ปุ่น

picture1picture2
picture3picture4

img_0287
Back to the list