ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม Kasumigaseki Children’s Study Tour Day

29/07/2015

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานทูตได้กล่าวแนะนำประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนในกิจกรรม Kasumigaseki Children’s Study Tour Day ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น ณ หอประชุมใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. และมีเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองกว่า 100 คู่เข้าร่วมงาน โดยได้ทัศนศึกษาดูงานของกระทรวงการต่างประเทศ และร่วมถามตอบคำถามกับนักการทูตของแต่ละประเทศอีกด้วย

dscf5601

dscf5594dscf5636
dscf5639dscf5641
Back to the list