ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว

05/08/2015

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าพบเยี่ยมคารวะนายโยอิจิ มะสึโซเอะ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ อาทิ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวของนครใหญ่ การสร้างเสริมเสถียรภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังได้กล่าวหวังว่ากรุงโตเกียวจะประสบผลสำเร็จในการจัดกีฬาโอลิมปิก – พาราลิมปิก โตเกียว ในปี 2563

dsc06246dsc06248

Back to the list