ข่าวกิจกรรม


ภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย ฮานาโกะ

06/08/2015

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2558 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ได้ไปชมภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย ฮานาโกะ ที่ห้องแสดงภาพ Un Petit Garage ย่านกินซ่า โดยจัดแสดงขึ้นภายใต้หัวข้อ  Animaless Zoo Project INOKASHIRA ซึ่งวาดโดย น.ส. อะคิ ฟุเอะดะ ศิลปินซึ่งมีความสนใจในการวาดภาพทิวทัศน์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ควรค่าแก่ความทรงจำ ทั้งนี้ ช้างฮานาโกะ เป็นช้างไทยซึ่งปัจจุบันมีอายุ 68 ปี และอยู่ที่สวนสัตว์อิโนคาชิระ ในกรุงโตเกียว

img_6476img_6478
img_6484img_6487
Back to the list