ข่าวกิจกรรม


โครงการเผยแพร่อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยในญี่ปุ่นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์

10/08/2015

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและบล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นจากเว็บไซต์ Ippin เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต งานเลี้ยงอาหารค่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแพร่อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท Gurunavi ผู้บริหารเว็บไซต์ Ippin ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำอาหารและร้านอาหารยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้น  หลังจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเชิญผู้เข้าร่วมโครงการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยในกรุงโตเกียว ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ (Thai Select) จากกระทรวงพาณิชย์ ก่อนนำคณะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทยโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารของไทย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะถ่ายทอดข้อมูลและประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://r.gnavi.co.jp/ippin/

dsc_1094dsc_1098
dsc_1106dsc_1110
dsc_1124dsc_1150

dsc_1147
Back to the list