ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่กรมวังผู้ใหญ่ ประจำสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น

12/08/2015

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 58 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อแสดงความยินดีแก่นายชิคาโอะ คาวาอิ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรมวังผู้ใหญ่ ประจำสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต
นายคาวาอิ เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญคือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และสมุหพระราชพิธี สำนักพระราชวังญี่ปุ่น

dsc_1172dsc_1174
dsc_1186dsc_1196
Back to the list