ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักธุรกิจชั้นนำจากบริษัทในเครือบริษัทมิตซุย

17/08/2015

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักธุรกิจชั้นนำ 10 ท่านจากบริษัทในเครือบริษัทมิตซุย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายเทะสึเกะ         คิตะยามะ ประธานธนาคารสุมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ประธาน Japan-Thailand Business Forum และ Japan-Thailand Association โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

dsc_1201
dsc_1202
dsc_1253
dsc_1265
Back to the list