ข่าวกิจกรรม


ประธานเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่นและคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/08/2015

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) และคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทและแนวนโยบายในการปฏิบัติงานของเครือข่ายต่อไปในอนาคต

img_6619img_6621
Back to the list