ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

20/08/2015

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ณ อาคาร Shinagawa Front Building โดยเอกอัครราชทูตฯ ขอให้นักเรียนใช้โอกาสนี้ในการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ ของญี่ปุ่น เพื่อนำกลับไปพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยและขอให้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น

dsc_1272dsc_1279
dsc_1287dsc_1284

Back to the list