ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

23/08/2015

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายสีหศักดิ์พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 83 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว และชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย

img_0308img_0310
img_0315dsc_1276

Back to the list