ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมืองชิโระอิ จ.ชิบะ และนายกสมาคมผู้ผลิตสาลี่เมืองชิโระอิเยี่ยมคารวะ ออท.

26/08/2015

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายฟุมิโอะ อิสะวะ นายกเทศมนตรีเมืองชิโระอิ จ.ชิบะ และนายมิจิยุคิ อะคิโมะโตะ นายกสมาคมผู้ผลิตสาลี่เมืองชิโระอิ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำสาลี่ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเมือง และจะนำไปร่วมประชาสัมพันธ์ในงาน “Chiba Fair” ที่มีกำหนดจัดที่ประเทศไทยปลายเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงโอกาสในความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรของเมืองและเกษตรกรไทย

img_1207
Back to the list