ข่าวกิจกรรม


กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2015 พร้อมผู้ปกครองเยือนสถานเอกอัคราชทูตฯ

26/08/2015

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้กล่าวต้อนรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมต้น 20 คน พร้อมกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2015 ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน “International Children Festa 2015 จัดโดย SOMOS International School และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนญี่ปุ่นได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของประเทศอื่นๆ ในโอกาสนี้ เด็กๆ และผู้ปกครองได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทย ข้าวไทย  ทั้งยังร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิมที่ปรึกษา ได้ตอบคำถามนักเรียนเกี่ยวกับประเทศไทย และรับประทานอาหารไทยร่วมกันอีกด้วย

img_6654img_6668
img_6669img_6676
img_6688img_6687
Back to the list