ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจาก ร.ร. ชินจูกุนิชิโทยามะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

15/09/2015

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชินจูกุนิชิโทยามะ จำนวน 5 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับต่างประเทศ โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทยโดยรวมและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ตอบคำถามนักเรียนในหลายประเด็น อาทิ วัฒนธรรมไทย อาหารไทย สถานที่ท่องเที่ยวไทย เป็นต้น

img_4170img_4171
img_4172img_4173
Back to the list