ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารบริษัท East Japan Railway เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

26/08/2015

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารบริษัท East Japan Railway นำโดยนาย Yuji Fukasawa, Executive Vice President และนาย Takao Nishiyama, Executive Director ฝ่ายต่างประเทศ เข้าพบเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อแสดงความขอบคุณ จากการที่ เอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งหนังสือแสดงความห่วงกังวลเนื่องจากพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ซึ่ง JR EAST จะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วย

dsc06326dsc06328
Back to the list