ข่าวกิจกรรม


คณะนักวิจัยโครงการร่วมไทย-ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

26/08/2015

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ดร. นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการร่วมวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยไทย-ญี่ปุ่นและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของโครงการ

img_1213img_1214

img_1215
Back to the list