ข่าวกิจกรรม


เลขาธิการ ASEAN-JAPAN CENTER เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

09/09/2015

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายมาซาทากะ ฟูจิตะ เลขาธิการใหม่ของ ASEAN-JAPAN CENTER (AJC) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อทำความรู้จักหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างทางเศรษฐกิจระหว่างสถานทูตฯ และ AJC โดยจะมีการจัดสัมมนาและจัดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

dsc06335dsc06337

 




Back to the list