ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น

09/09/2015

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเลี้ยงอำลานายฮิโรชิ มุโต เนื่องในโอกาสพ้นตำแหน่งรองปลัดฝ่ายการต่างประเทศ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพึ้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น และเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโทชิยะ โมริชิเกะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดฝ่ายการต่างประเทศ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพึ้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นแทน โดยมีนายคาซุโอะ อินาบะ อดีตอธิบดีการต่างประเทศ และนายฮิโรชิ นาระฮิระ อธิบดีการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหลายประเด็น อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ระบบรางรถไฟ การบินพลเรือน และการท่องเที่ยว เป็นต้น

img_1495
Back to the list