ข่าวกิจกรรม


Children’s International Festa 2015

06/09/2015

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมออกคูหาสอนแกะสลักผลไม้ไทย และจัดแสดงรำไทยโดย International Thai Dance Academy (ITDA) ในงานเทศกาลเด็กนานาชาติ ประจำปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจัดขึ้นที่เอบิสึ การ์เดนเพลส กรุงโตเกียว ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กญี่ปุ่นและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ งานเทศกาลเด็กนานาชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กญี่ปุ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถานเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นของประเทศต่าง ๆ ในปีนี้ มีสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ เข้าร่วมงาน 10 แห่ง

image1image2
Back to the list