ข่าวกิจกรรม


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

10/09/2015

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 น.ส. อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นำคณะผู้บริหารหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Cloud Computing for e-Government Exchange Program เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต โดยในโอกาสนี้   เอกอัครราชทูตได้บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น และความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย - ญี่ปุ่น

img_4059img_4056
img_4067img_4068
Back to the list