ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทุตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวและเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น

10/12/2015

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นายโยอิจิ มะสึโซเอะ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวและเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนต่อไปในภายภาคหน้า
Back to the list