ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

11/12/2015

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้นที่สวน Kasai Rinkai Park โดยได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สมาคมผู้ขับขี่จักรยานแห่งประเทศญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นและสมาคมนักธุรกิจไทยในญี่ปุ่น เวลา 15.00 น. เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กล่าวเปิดพิธีงานและร่วมขี่จักรยาน โดยมีชาวไทยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง หลังจากนั้น ได้มีการแสดงวัฒนธรรมไทยและจัดเตรียมอาหารไทยให้ชาวไทยได้ร่วมรับประทานอีกด้วย
Back to the list