ข่าวกิจกรรม


การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเมจิ

17/12/2015

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว บรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงสถานการณ์การเมือง/เศรษฐกิจไทย และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยเมจิ วิทยาเขตอิสึมิ ซึ่งจัดโดย Asean – Japan Centre ในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยได้มีการเชิญวิทยากรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศในกลุ่มอาเซียนประจำญี่ปุ่น มาให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศของตน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน
Back to the list