ข่าวกิจกรรม


งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

19/12/2015

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย สะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทย และทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

งานประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องมิเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีศาสตราจารย์อาสึชิ คาสึกะ หัวหน้าภาควิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาและนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและต่างชาติภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 18 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุซึโนะมิยะ มหาวิทยาลัยโอบิริน มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัยเคอิโอะ มหาวิทยาลัยเมจิ มหาวิทยาลัยริทซึเมคัง และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา และกล่าวปิดงานโดยนายคุนิยะ ซากาอิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

ทั้งนี้ หัวข้อของการกล่าวสุนทรพจน์คือ “สิ่งสำคัญ” โดยมีกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจากสถานเอกอัครราชทูตฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ได้แก่นายไดอะ โอกะโมะโตะ นศ. ปี 4 และ นางสาวคานาโกะ วาทานาเบะ นศ. ปี 2 จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว สนับสุนนโดยบริษัทการบินไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้ชนะรางวัลประเภทอื่นๆ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมด้วยเงินรางวัลและหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยจากสมาคมไทย-ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยโดยนักศึกษาอีกด้วย
Back to the list