ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

15/01/2016

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมต้น Kudan กรุงโตเกียว จำนวน 5 คน พร้อมกับอาจารย์จากโรงเรียน ได้เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยตามข้อมูลที่ตนได้หามา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ
Back to the list