ข่าวกิจกรรม


อุปทูตเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารกสิกรไทย ณ กรุงโตเกียว

12/01/2016

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 อุปทูต ภควัต ตันสกุล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารกสิกรไทย ณ กรุงโตเกียว แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารโทระโนะมงฮิลส์ ชั้นที่ 18 โดยในงานนี้นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย และนายเซจิ โคจิมะ อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนระดับสูงที่เข้าร่วมด้วย

ธนาคารกสิกรไทยได้ทำการเปิดสำนักงานผู้แทนในกรุงโตเกียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2553 โดยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น โดยที่ผ่านมามีการแข่งขันของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ SME ในท้องถิ่น
Back to the list