ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากมหาวิทยาลัย Bunkyo จังหวัดคานากาวะ เยี่ยมชมสถานทูต

07/01/2016

เมื่อวันที่ 7 มกราคม นักเรียน 7 คนพร้อมกับอาจารย์ ยาซูโกะ ชิโอะซาวะ จากมหาวิทยาลัน Bunkyo จังหวัดคานากาวะ ได้เข้ามาเยี่ยมที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตต้อนรับ เนื่องจากนักเรียนจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นระยะเวลาสามเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป
Back to the list