ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นของญี่ปุ่น

10/09/2015

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชิเกะรุ อิชิบะ รมว. ประจำ สนง. รมต. (รับผิดชอบด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น) และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของทั้งสองประเทศ อาทิ สังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น นโยบายด้านพลังงาน เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

img_1501
Back to the list