ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ณ กรุงโตเกียว

15/09/2015

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายโทชิอะกิ เอนโดะ รัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกใน ปี ค.ศ. 2020 ซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวอวยพรให้กีฬาโอลิมปิก ปีค.ศ. 2020 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมทั้งกล่าวว่าประเทศไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่

img_1636
Back to the list