ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะ

16/09/2015

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ดร. ฮิโรโตะ อิซุมิ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ด้านเศรษฐกิจ) นายทาดาชิ มาเอะดะ Senior Managing Director ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC) นายชิเกรุ คิยามะ รองประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และนายคิมิฮิโร อิชิกาเนะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือนานาชาติ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต และได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับระบบรางรถไฟ และโครงการทวาย

img_1647img_1646
Back to the list