ข่าวกิจกรรม


ทูตพิเศษการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

25/09/2015

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายไดจิโร เอนามิ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ฟูจิเข้าเยี่ยมคารวะนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งทูตพิเศษการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคนแรก โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้ขอความร่วมมือให้นายเอนามิช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วย เนื่องจากจะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในมิติอื่นๆต่อไป

img_4183img_4186

 

 
Back to the list