ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับนักวิจัยโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนและไก่

26/09/2015

เมื่อเย็นวันที่ 26 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับนักวิจัยไทยและญี่ปุ่นที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนและไก่ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Toshi Centre Hotel กรุงโตเกียว เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว อันเป็นโครงการในพระราชดำริของเจ้าชายอากิชิโนโนมิยา และอยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเจ้าชายอากิชิโนฯ และนักวิจัยไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย
Back to the list