ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ACT Family Day 2015

26/09/2015

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2015 สถานเอกอัครราชทูตลาว ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดงาน ACT Family Day 2015 ณ สถานเอกอัครราชทูตลาว โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยได้มี นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต และเจ้าหน้าที่จากสถานทูต เข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ  และพูดคุยพบปะสังสรรค์ร่วมกัน
Back to the list