ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูของญี่ปุ่น

28/09/2015

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วได้เข้าพบปะกับนายชินจิโร โคอิซูมิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการฟื้นฟู และได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายประเด็น อาทิ การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
Back to the list