ข่าวกิจกรรม


การประชุมเชิงวิชาการโดยสถาบันมั่นพัฒนา

11/11/2014

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงวิชาการ Sustainable Development Conference ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างชาติประจำญี่ปุ่น (Foreign Correspondents Club of Japan - FCCJ) การประชุมดังกล่าวจัดโดยสถาบันมั่นพัฒนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกับนักวิชาการ สื่อมวลชนและผู้นำความคิดของญี่ปุ่น ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้จัดการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อเดียวกันที่มหาวิทยาลัย Doushisha ณ นครเกียวโต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
Back to the list