ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ ร่วมงานเทศกาลลอยกระทงปี 2014 ของสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมะ

09/11/2014

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้รับเชิญจากนาย Masahiro Nishikawa ประธานสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมะ ให้เข้าร่วมและกล่าวในงานลอยกระทงปี 2014 ณ โรงแรม Hotel Century 21 จังหวัดฮิโรชิมะ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นและเผยแพร่ประเพณีงานลอยประทงของไทย ภายในงานได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย ลอยกระทง อาหารไทยและการจับสลากของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน มีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นทั้งหมด 232 คน
Back to the list