ข่าวกิจกรรม


การประชุม Business Matching ไทย-ญี่ปุ่น (ธุรกิจด้าน long-stay)

03/12/2014

วันที่ 28 พ.ย. 2557 อัครราชทูต สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เข้าร่วมการประชุม Business Matching ไทย-ญี่ปุ่น (ธุรกิจด้าน long-stay) ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง “การลงทุนปลอดภัยที่ประเทศไทย และนโยบายเอื้ออำนวยของรัฐบาลไทยปัจจุบัน” ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อดึงดูดชาวญี่ปุ่นที่เกษียณอายุงานแล้วให้เดินทางมาพักอาศัยระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน รวมถึง ศ.นพ. ณรงค์ นิ่มสกุล ประธานชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น และนายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

20121203
Back to the list