ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ชิมาเนะ

09/11/2014

เมื่อวันที่ 9 - 10 พ.ย. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.ชิมาเนะ ตามคำเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัดชิมาเนะ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Junichi Kobayashi รองผู้ว่าราชการ จ.ชิมาเนะ ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการศึกษา 

ปัจจุบัน จ.ชิมาเนะ ได้เปิด Business Support Office ของจังหวัดฯ ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เพื่อสนับสนุนบริษัทของจังหวัดฯ ที่จะลงทุนในไทยและอาเซียน และได้ลงนาม MOU เกี่ยวกับการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาของจังหวัดมีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาของไทย เช่น มหาวิทยาลัยชิมาเนะ มีความตกลงกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัทชั้นนำของ จ.ชิมาเนะ ที่มีการลงทุนในไทยในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท Nakamura Chaho ธนาคาร San-in Godo Bank และบริษัท Hitachi Metals รวมทั้งได้พบปะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชิมาเนะอีกด้วย

shimane1shimane1
shimane1shimane1
shimane1shimane1
Back to the list