ข่าวกิจกรรม


พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

22/11/2014

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 น.อ. สาธิต นาคสังข์ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงโตเกียว ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา จัดโดยวัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ทั้งนี้ โครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2557

s__1859681 s__1859682

s__1859683
Back to the list