ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

10/11/2014

เมื่อวันที่ 10 - 12 พ.ย. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.โททโทริ ตามคำเชิญของนาย Shinji Hirai ผู้ว่าราชการจังหวัดโททโทริ โดยในการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และในระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันที่ 11 พ.ย. 2557 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดที่จะกระชับความสัมพันธ์ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้พบหารือและรับประทานอาหารกับผู้แทนระดับสูงของ จ.โททโทริ ตลอดช่วงที่เดินทางเยือน

ปัจจุบัน จ.โททโทริ ได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อว่า Southeast Asia Bureau เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และในขณะเดียวกันได้ลงนาม MOU กับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยในเรื่อง Technology Census และการส่งเสริม SMEs ปัจจุบัน มีบริษัทของ จ.โททโทริ ลงทุนที่ไทย 4 แห่ง และมีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางเยือน จ.โททโทริ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในครึ่งปีแรกของปีนี้ มีจำนวน 450 คน เมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งปีที่มีจำนวน 260 คน และจะเปิดเที่ยวบิน Charter Flight เส้นทางกรุงเทพฯ - โททโทริ ในวันที่ 21 มี.ค. 2558

เอกอัครราชทูตฯ ยังได้บรรยายในสัมมนา Seminar on Thailand - Japan economic relations and investment opportunity in Tottori Prefecture เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจัดตั้งสำนักของของจังหวัดฯ ที่กรุงเทพฯ โดยมีบริษัทจาก จ.โททโทริ เข้าร่วมกว่า 70 บริษัท เอกอัครราชทูตฯ ใช้โอกาสนี้ในการย้ำถึงโอกาสของการลงทุนในไทย และชี้แจงสถานการณ์การเมืองไทย รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะหารือและเยี่ยมชมกิจการของบริษัทชั้นนำของ จ.โททโทริ เช่น บริษัท San-in Asics Kogyo ซึ่งเป็นผู้ผลิตรองเท้าแบรนด์ ACIS และ Onitsuka Tiger ฟาร์มผลไม้ Hirooka Farm ซึ่งส่งลาสี่พันธุ์ Oushu และผลิตภัณฑ์แปรรูปไปจำหน่ายในไทย บริษัท Sawai Coffee ซึ่งสนใจลงทุนธุรกิจกาแฟที่ไทย เป็นต้น

tottori1tottori1
tottori1tottori1
tottori1tottori1
tottori1tottori1
Back to the list