ข่าวกิจกรรม


พระราชสาสน์สมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

05/12/2014

       เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. สมุหพระราชพิธี พระราชวังอิมพีเรียล นาย Chikao Kawai ได้อัญเชิญข้อความพระราชสาสน์จากสมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายังทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีเอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหาร ๓ เหล่าทัพ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยาร่วมต้อนรับ

5

1

3

2
4

Back to the list