ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช

05/12/2014

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการไทยในญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสวนทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคณะทูต ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า 800 คน มีการแสดงดนตรีไทยให้ชมในงาน

ในโอกาสดังกล่าว นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่าทรงเป็นที่รักเคารพของปวงชนชาวไทย ซึ่งได้ทรงงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีมายาวนาน และความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นต่อไปในภายภาคหน้าโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

งานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา (เวลา 17.30- 20.30 น.) มีชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นประมาณ 300 คนเข้าร่วม โดย ออท. ได้เชิญชวน ชาวไทยร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา

1

22
2 
2

2

2

2

2

DSC_0078
Back to the list