ข่าวกิจกรรม


การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเมจิ

16/12/2014

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจไทย และความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเมจิ 
วิทยาเขตอิสึมิ ซึ่งจัดโดย Asean - Japan Centre ในปีนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยเชิญวิทยากรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศในกลุ่มอาเซียนประจำญี่ปุ่น มาให้ความรู้
เกี่ยวกับประเทศของตน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน

 fullsizerender2  fullsizerender3

 fullsizerender1  rsz_1img_4066
Back to the list