ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงอาหารค่ำแก่มูลนิธิญี่ปุ่น

17/12/2014

          เมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2557 เอกอัครราชทูตฯ ธนาธิป อุปัติศฤงศ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Hiroyasu Ando ประธานมูลนิธิญี่ปุ่น โดยมีนาย Yasushi Shiina ผู้จัดการงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ กรุงโตเกียว ร่วมด้วย เพื่อขอบคุณมูลนิธิญี่ปุ่นที่ได้ริเริ่มจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย ในช่วงการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว (Tokyo International Film Festival 2014) ที่กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 23-30 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยในโอกาสนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับบทบาทของมูลนิธิญี่ปุ่นในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการสร้างภาพยนตร์ การสอนภาษาญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนศิลปินในสาขาต่างๆ

rsz_img_3607rsz_img_3608
rsz_img_3612
Back to the list