ข่าวกิจกรรม


พิธีปิดโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 41

17/12/2014

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการเรือเยาวชนอาคเนย์ ครั้งที่ 41 ณ เรือนิปปอนมารุ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2557 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนอาเซียน

img_9240 img_9236

img_9237 img_9232
Back to the list