ข่าวกิจกรรม


การบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว

19/12/2014

        เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกล่าวบรรยายในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่นในมุมมองของนักการทูตไทย ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว วิทยาเขตฮอนโก ซึ่งจัดโดยชมรม Chikyu Shimin Club ของนักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียว อัครราชทูตได้กล่าวบรรยายถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น, รวมไปถึงการเศรษฐกิจ, การค้าระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว

20141219_photo120141219_photo2
img_1930
Back to the list