ข่าวกิจกรรม


2011.11.17 อท. สิงห์ทองฯ ให้การต้อนรับ สนง. ก.พ.ร.

17/11/2011

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 อัครราชทูต  สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ และบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และแนวทางในการพัฒนาระบบราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ให้คณะรับฟัง โดยคณะดังกล่าวได้เดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อดูงานระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ

 
Back to the list