ข่าวกิจกรรม


คณะนิสิตจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

30/10/2014

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตให้การต้อนรับผู้ช่วยศาตราจารย์ ฉัตรมงคล แน่นหนา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน จำนวน 6 คน มาเยือนสถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาวัฒนธรรมและระเบียบวินัยของชาวญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557

img_4580 img_4582

img_4586  img_4587  
Back to the list