ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยม Wakayama มหาวิทยาลัย Kinki เยือนสถานเอกอัครราชทูต

31/10/2014

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนมัธยม Wakayama มหาวิทยาลัย Kinki จำนวน 10 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับต่างชาติ โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ ที่ปรึกษา ได้ตอบคำถามนักเรียนในหลายประเด็น เช่น อาหารไทยและ สถานที่ท้องเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น
Back to the list