ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย Sapporo-Eiai เยือนสถานเอกอัครราชทูต

05/11/2014

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย Sapporo-Eiai จ.ฮอกไกโด จำนวน 7 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษา โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตอบคำถามนักเรียนในหลายประเด็น เช่น งานทำงานสถานทูตฯ OTOP (หนื่งตำบลหหนื่งผลิตภัณท์) อาหารไทยและนาฎศิลป์ไทย เป็นต้น
Back to the list