ข่าวกิจกรรม


งานถวายกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว

02/11/2014

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานไทยในญี่ปุ่น เพื่อร่วมสมทบจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่วัดและปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะของพระภิกษุสงฆ์และสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป20141110
Back to the list